Marketing4Today

Termeni si Conditii

Folosind site-ul marketing4today sunteți de acord să respectați aceşti Termeni şi Condiţii

1. DEFINIȚIA TERMENILOR

Abonat – reprezintă destinatarul regăsit cu adresa de email sau numărul de telefon într-o bază de date aflată în proprietatea Beneficiarului și folosită de acesta în cadrul aplicației Marketing4Today.

Email-uri/Sms-uri Expediate - reprezinta Newsletterele sau mesajele tip Sms expediate de către Beneficiar către lista de abonați prin intermediul Platformei Marketing4Today.

Infrastructură Dedicată (IP dedicat) – reprezintă alocarea de către Marketing4Today (contra cost) a unei adrese unice de internet Beneficarului, care sa fie folosita doar de acesta pentru a expedia email-uri sau sms-uri prin intermediul Platformei Marketing4Today.

Platforma Marketing4Today – reprezintă o aplicație online, pusă la dispoziția utilizatorilor prin înregistrarea la Marketing4Today. împreună cu toate instrumentele și informațiile de interes pentru o bună utilizare a serviciilor de Email și Sms Marketing. Platforma Marketing4Today permite:
 • Gestionarea listelor de contact a abonaților;
 • Gestionarea și crearea newsletterelor în HTML sau Editor Drag&Drop;
 • Gestionarea mesajelor tip SMS;
 • Gestionarea campaniilor de expediere a newsletterelor sau a sms-urilor către toți abonații;
 • Colectarea rezultatelor în urma expedierii, cu ajutorul rapoartelor generate de aplicație;
Spam – reprezintă expedierea email-urilor nesolicitate. Fiecare email transmis se consideră a fi nesolicitat dacă Beneficiarul a obținut adresele de email prin orice altă metodă decât cea a abonării directe de către persoana respectivă.

Cont Demo – reprezintă perioada de probă/testare a serviciilor puse la dispoziție de către Marketing4Today.

Newsletter – reprezintă un mesaj comercial transmis electronic cu ajutorul aplicației Marketing4Today.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Constă în prestarea de servicii de Email și Sms marketing în favoarea Beneficiarului, astfel încât acesta să poată expedia newslettere sau mesaje tip sms abonaților săi, prin intermediul aplicației online Marketing4Today.

2.2 Serviciile de Email și Sms marketing oferite sunt următoarele:
 • Folosirea platformei Marketing4Today pentru gestionarea informațiilor despre abonați;
 • Punerea la dispoziție a unei infrastructuri calibrate pe nevoile Beneficiarului;
 • Monitorizarea activității de expediere a mesajelor de tip Email sau Sms;
 • Oferirea unui editor grafic pentru realizarea newsletterelor fără cunoștințe de web design;
 • Oferirea serviciilor de consultanță cu privire la utilizarea platformei și a serviciilor incluse;
 • Intervența specialiștilor tehnici în cazul unor erori semnalate de către Beneficiar;
 • Alte activități de Email sau Sms Marketing;

3. CLAUZE GENERALE

3.1 Utilizarea aplicație poate fi realizată cu ajutorul unui abonament lunar sau pe baza tarifării tip Pre-Pay (pentru fiecare Email sau Sms expediat).

3.2 Tarifele puse la dispoziție de către Furnizor Beneficiarilor pot fi consultante în pagina Preturi.

3.3 Este interzisă activarea mai multor conturi tip clonă pentru același utilizator.

4. TARIFARE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

4.1 Fiecare Utilizator va plăti Furnizorului un abonament lunar (în funcție de pachetul ales).

4.2 Utilizatorii au obligația de a plăti integral abonamentul lunar, indiferent dacă au folosit parțial sau integral serviciile Marketing4Today în luna respectivă.

4.1 Facturarea se efectuează în momentul începerii colaborării, după cum urmează:
 • În fiecare lună, în aceeași data cu semnarea contractului, se va emite factura pentru serviciile prestate pe luna următoare;
 • Data emiterii facturii este egală cu data încărcării volumului de credite stabilit (email-uri sau sms-uri);
 • Furnizorul va emite factura în RON, conform cursului valutar BNR din ziua emiterii facturii;
 • Folosirea aplicației Marketing4Today este posibilă din momentul achitării planului tarifar ales de către Beneficiar;
 • Beneficiarul va efectua plata abonamentului în termen de 10 (zece) zile de la emiterea facturii de către Furnizor. În caz contrar, Furinzorul poate suspenda, fără o notificare scrisă, serviciile de Email sau Sms Marketing;

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

5.1 Să utilizeze platformă Marketing4Today conform acestor Termeni și Condiții.

5.2 Să gestioneze listele de Abonați în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5.3 Să nu folosească aplicația Marketing4Today pentru expedierea mesajelor nesolicitate (Spam).

5.4 5.4 Să nu expedieze mesaje electronice care să conțină orice materiale periculoare sau să promoveze mesaje cu un limbaj obscen, vulgar, texte ilegale, abuzive, indecente, amenințătoare, rasiste, sau care să încalce orice normă sau reglementare în vigoare.

5.5 Să achite către Furnizor valoarea abonamentului sau a altor servicii prestate de acesta.

5.6 Să nu înstrăineze datele de login a contului său, să nu ofere acces în Platforma Marketing4Today a altor persoane sau entități neautorizate. Beneficiarul este singurul responsabil de consecințele accesului în platforma Marketing4Today.

5.7 Să dețină drepturi de proprietate intelectuală asupra materialelor folosite și expediate prin interemediul email-ului sau sms-ului.

5.8 Utilizatorul se obligă să folosească metoda opt-in sau double opt-in pentru a aduna noi abonați în lista.

5.9 Utilizatorul se obligă să explice în mod clar abonaților scopul pentru care datele lor vor fi utilizate.

5.10 Utilizatorul se obligă să actualizeze formularele de abonare - acestea trebuie să fie cât mai explicite cu privire la modul în care vor fi utilizate informațiile solicitate prin intermediul acestui formular.

5.11 Utilizatorul se obligă să păstrese datele despre înregistrările abonaților – salvați și păstrați înregistrările precise și sigure ale tuturor opțiunilor de înscriere pe care le-ați primit de la abonații dumneavoastră.

5.12 Utilizatorul se obligă să restricționeze pe cât posibil accesul angajaților la datele cu caracter personal colectate.

5.13 Utilizatorul se obligă să respecte și să onoreze toate cererile de dezabonare, cu posibilitatea de a le anonimiza (funcție ce este ireversibilă).

5.14 Utilizatorul se obligă să ștergă definitiv contactele și listele de care nu mai are nevoie.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

6.1 Să modifice Termenii și Condițiile potrivit propriei sale opțiuni.

6.2 Să verifice dacă activitatea utilizatorilor este conform Termenilor și Condițiilor și să suspende serviciile furnizate în caz contrar.

6.3 Să folosească în scopuri de promovare a propriei companii, denumirea sau logo-ul Beneficiarului.

6.4 Să modifice politica comercială sau tarifele practicate, acestea fiind puse în aplicare imediat după notificarea Beneficiarului.

6.5 Să asigure buna funcționare a expedierii Email-urilor sau Sms-urilo, și să intervină ori de câte ori apare o eroare sau o problemă tehnică.

6.6 Să notifice toți utilizatorii înainte de orice intervenție sau lucrare de mentenanță programată.

6.7 Anticiparea și împiedicarea evenimentelor invazive de confidențialitate înainte ca acestea să se întâmple.

6.8 Oferirea unui mod de securitate sporită (dubla autentificare) – prin intermediul Google Authenticator.

6.9 Anonimizarea datelor la cererea Beneficiarului - cu ajutorul implementării unui hash criptografic vom permite anonimizarea tuturor informațiilor despre un abonat. Nu vom mai reține în platformă nicio informație în afara de acest hash criptografic. Aceasta acțiune este ireversbilă.

6.10 Ștergerea definitivă a unui client Marketing4Today. În momentul încheierii sau anulării unui contract cu unul dintre clienții noștri, vom șterge definitiv toate datele introduse în contul de utilizator folosit de acesta pe toată perioada contractuală. Oricând ne puteți trimite o solicitare de ștergere a tuturor datelor, pe care le vom finaliza în termen de 30 de zile.

7. INFORMAȚII COLECTATE

7.1 Marketing4Today colectează informații non-personale (tipul browser-ului, limba folosită, site-ul referinţă, data şi ora vizitei), pentru a înţelege mai bine cum folosesc utilizatorii site-ul nostru şi serviciile oferite.

7.2 Deasemenea, colectăm date personale pe care le completaţi atunci când solicitați un cont în cadrul platformei sau atunci când vă autentificați. Toate aceste informaţii sunt folosite pentru autentificare, identificare, facturare, supor, îmbunătăţirea serviciilor şi contactare.

8. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

8.1 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum și Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii, Marketing4Today va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori.

8.2 Acestea vor fi prelucrate și utilizate pentru punerea la dispoziție în condiții optime a serviciilor Marketing4Today.

9. RASPUNDEREA PĂRȚILOR

9.1 Mesajele de tip Email sau Sms transmise cu platforma Marketing4Today sunt exclusiv sub răspunderea Beneficiarului.

9.2 În cazul unor întârzieri de plată, Furnizorul poate suspenda oricând prestarea serviciilor până la achitarea acestora.

9.3 Furnizorul nu răspunde pentru diferitele pagube directe, indirecte, actuale sau potențiale.

10. CONFIDENȚIALITATE DATELOR

10.1 Datele de acces ale Beneficiarului în aplicația Marketing4Today.

10.2 Informații legate de listele de abonați ale Beneficiarului.

11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1 Beneficiarul recunoaște că tehnologia și hnow-how-ul existente în platfoma Marketing4Today, sunt și rămân proprietatea Furnizorului.

11.2 Beneficiarul recunoaște și se obligă să respecte dreptul de proprietate al Furnizorului asupra Platformei Marketing4Today.

11.3 Utilizatorii platformei Marketing4Today declară și garantează că Furnizorul deține toate drepturile și autorizările necesare trimiterii mesajelor de tip Sms și Email. Acesta își asumă întreaga răspundere pentru conținutul mesajelor transmite prin intermediul Platformei Marketing4Today.

12. ÎNCETAREA FOLOSIRII SEVICIULUI

12.1 Funizorul poate renunța oricând la prestarea serviciilor fără o notificare prealabilă. Putem suspenda imediat sau stopa furnizarea serviciillor, bloca accesul sau parola la contul dumneavoastră, înlătura serviciile de pe serverele folosite sau înlăturarea conținutului, în cazul în care:
 • nu ați respectat Termenii și Condițiile de furnizare a serviciului;
 • ați furnizat informații false la înregistrarea contului;
 • nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de email declarată la înregistrare;
 • sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități care intra sub incidența legii sau dumneavoastră sunteți implicat în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația Furnizorului Marketing4Today;
12.2 Părțile pot denunța unilateral la serviciile Marketing4Today cu o notificare în prealabil și prin respectarea unui termen de preaviz de 30 (treizeci) de zile, încetarea urmând a avea loc la data expirării celor 30 (treizeci) de zile.

13. CLAUZE FINALE

13.1 Beneficiarul va garanta și va proteja Prestatorul de orice pretenții, revendicări, acțiuni, cauze ale unor acțiuni, procese, daune, responsabilități, obligații, costuri și cheltuieli care se pot atribui sau care sunt corelate cu încălcările de către Beneficiar ale prezentei Anexe și de orice revendicări de responsabilitate.

13.2 Acceptarea prezentului acord și utilizarea de către Beneficiar a Platformei Marketing4Today este echivalentul a faptului că Beneficiarul a citit, a înțeles și a fost de acord cu cele stabilite în Termenii și Condițiile serviciului.

13.3 Beneficiarul rămâne răspunzător pentru toate obligațiile și operațiunile rezultate din prezentul acord și/sau din utilizarea platformei Marketing4Today până la stingerea integrală a acestora.

13.4 Acești Termeni și Condiții constituie un acord între Marketing4Today și dumneavoastră și guvernează utilizarea serviciilor de Email și Sms Marketing.

14. COOKIES

14.1 Cookies sunt folosite de browser pentru a stoca mici informaţii pe calculatorul personal. Noi folosim Cookies pentru a stoca acces-ul la informaţie (autentificare, login), statistici si marketing. Mai multe detalii in pagina Politica de utilizare Cookie-uri.

Incearca acum GRATUIT

Termenii si Conditiile Regulamentul Anti-Spam Politica Cookies
Prin vizitarea site-ului Marketing4Today, sunteți de acord să utilizăm module cookie.
Pentru mai multe detalii click aici.